Please enable JavaScript to view this site.

AkuWinOffice 4.10

Version: 4.10

Navigation: Installations- und Einrichtungsanleitungen > Software

(NL) AkuWinOffice Update-handleiding

Themen Zurück Top Vor Menü

1.Vorbereitungen vor dem Update

Plan voor de AkuWinOffice Update voldoende tijd in:

oAkuWinServer-Computer:
Afhankelijk van de grootte van uw database en de prestaties van uw systeem kan de installatie op de server computer 15 minuten of langer duren.

oAkuWinClient-Computer:
De update duurt ca. 5 minuten per client-computer.

 

achtungBelangrijk! Maak eerst een backup!

 

Sluit AkuWinOffice op alle werkplekken in het netwerk af.

Sluit, voor de update, alle huisbezoeken af!

 

achtung

Vanaf versie 4.1 is de Advantage Database Server noodzakelijk. Bij het hierna volgende update proces controleert de Update-Assistent automatisch of er een geldige Advantage Database Server geïnstalleerd is. Indien dit niet het geval is wordt het update proces afgebroken.

Controleer de huidige systeemeisen!
Bekijk de huidige systeemvereisten op onze website voordat u de update uitvoert.

Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Small Business Server (SBS) 2011 en Windows 8.1 worden al enige tijd niet meer ondersteund door AkuWinOffice!

 

 

2.Installatie op de AkuWinServer-Computer
Deze installatiestappen voert u alleen op de Server-Computer uit:

2.1.Sluit AkuWinOffice Client op alle plekken in het netwerk af.

2.2.Open de AkuWinOffice Service-Administratie en start de installatie van de actuele update via het tabblad.
 
nl_update_inst_1
 
Op de vraag, of de Update met de actuele versie geïnstalleerd moet worden, antwoordt u met Ja.
 
Misschien moet de AkuWinOffice Server-Administratie met administratorrechten opnieuw gestart worden. Er komt dan een dienovereenkomstige melding, die u met Ja bevestigen moet.

2.3.Kies vervolgens de taal en klik aansluitend op Verder.

2.4.Klik in het welkomstvenster van de updatewizard op Volgende.
 
nl_update_inst_2
 
 

hinweisDe Assistent voert alle noodzakelijke installaties en updateprocessen automatisch uit.
 
Let op: Deze stap kost de meeste tijd. Wacht geduldig af en breek het proces NIET af!

 

2.5.Aan het einde van de installatie verschijnt er een afsluitende melding. Bij een succesvolle installatie wordt de AkuWinServer automatisch opnieuw op de achtergrond gestart, zodat u direct verder kunt werken.
 
update_inst_3
 
Om het update proces af te sluiten klik a.u.b. op Voltooien.

 

 

3.Handmatige installatie op de client-computer(s)

Automatische Update
Sinds versie 3.1 wordt de AkuWinClient automatisch bijgewerkt. Voer de handmatige installatie daarom alleen uit als u de automatische update-installatie in de AkuWinServer hebt uitgeschakeld of als de werkstations niet automatisch worden bijgewerkt.

Handmatige update

oDownload de huidige AkuWinClient-versie van het AkuWinOffice Download-Center. Klik hiervoor op uw land (bijv. Niederlande) in het AkuWinOffice gedeelte, klik vervolgens op het bestand AkuWin_Office_Client_4.x.exe onder Volledige versie en voer het bestand uit: https://akuwin.de/downloads

oVolg de instructies in de installatiewizard.

 

 

hinweisKwaliteitscontrole:

Elke update wordt getest in een uitgebreide bètatestfase met geselecteerde klanten voordat deze wordt geleverd. Desondanks willen we erop wijzen dat het, gezien de huidige stand van de technologie, niet mogelijk is om software te produceren die foutloos werkt in elke denkbare combinatie.
 
Neem bij storingen in de dagelijkse werking onmiddellijk contact op met ons ondersteuningsteam.